Aktuality

POZVÁNKA NA VEČER PRI GRILE A VÍNE

POZVÁNKA NA VEČER PRI GRILE A VÍNE
4. 7. 2021

Dňa 8. júla (štvrtok) organizuje naša ŽNO ďalšie, zo série poulárnych kóšer podujatí na dvore Komunitného centra. O 17:30 hod. môžete v príjemnom prostredí dvora Gizi Fleischmannovej opätovne ochutnať nie len skvelé, grilované špeciality nášho šéfkuchára Boaza, ale pre dospelých je pripravená aj ochutnávka izraelských vín. UŽ SÚ VOĽNÉ IBA POSLEDNÉ MIESTA! Vzhľadom na obmedzený počet miest a veľký záujem, prosíme zavolať vašu rezerváciu do piatku (2.7.), 15:00 hod. na kontaktné číslo: 0944 008 495 Tešíme san a vašu účasť!

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SLOVAK PRESS FOTO

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SLOVAK PRESS FOTO
4. 7. 2021

Na nábreží Dunaja, v tesnom susedstve kaviarne Propeller, si v týchto dňoch môžete pozrieť exteriérovu výstavu fotografií poľského fotografa Macieka Nabrdalika s názvom “Nezvratní-The irreversible”. Premiéra fotografií bola v roku 2014 v New Yorku a aktuálne ju môže zhliadnuť aj návštevník Bratislavy. Slovami autora výstavy, bolo okrem iného jej cieľom “priradiť tváre bezmenným obetiam…”. Smutné memento na tragédiu holokaustu, v nezvyčajnom výstavnom prevedení, určite stojí za návštevu.

NOVÁ EXPOZÍCIA ŽIDOVSKÉHO KOMUNITNÉHO MÚZEA NAŠEJ ŽNO

NOVÁ EXPOZÍCIA ŽIDOVSKÉHO KOMUNITNÉHO MÚZEA NAŠEJ ŽNO
2. 7. 2021

V piatok (2. júla) sa otvorila nova, už desiata výstavná sezóna Židovského komunitného múzea našej ŽNO. Expozícia v priestoroch “Veľkej” synagógy na Heydukovej ulici, predstavuje poslednú sériu predmetov z prvého slovenského židovského múzea v Prešove (1928-1940). Je medzi nimi aj unikátny divadelný kostým z Paríža, ktorý patril hviezde nemeckého divadla, Márii Bárkány (1852-1928). Narodila sa v Košiciach, ale umeleckú kariéru prežila na javiskách vo Frankfurte, Hamburgu a Berlíne, ako aj na zájazdoch po Európe, v Rusku a Amerike. Pochovali ju v rodnom meste a jej pozostalosť sa dostala do prešovského múzea. Kostým je unikátny exponát a keď si prídete pozrieť expozíciu osobne, okrem iného sa dozviete aj to, ktorú divadelnú postavu v ňom Barkány stvárnila, ale aj podporíte PROGRAM POMOC V NÚDZI ŽNO.

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKU V ŠKÔLKE GAN MENACHEM

KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKU V ŠKÔLKE GAN MENACHEM
30. 6. 2021

Dňa 30. júna, sa v škôlke Lauder Gan Menachem konalo predstavenie detí, ktoré v tomto školskom roku navštevovali jedinú, certifikovanú židovskú vzdelávaciu inštitúciu na Slovensku - škôlku Lauder Gan Menachem. Pod vedenim mora Chanie Meyrs a slovenských učiteliek, sa deti aj tento rok naučili veľa o základoch hebrejskej abecedy, židovských tradíciách, ale aj dôležité veci do života a okrem iného aj mnohé krásne, slovenské pesničky. Za účasti rodičov, deti ukázali, čo všetko sa naučili. Veľká vďaka patrí riaditeľke a učiteľke škôlky v jednej osobe - Chanie Myers, ktorá už pomaly tretie desaťročie rozvíja židovské vzdelávanie pre deti našej komunity. Tovnaká vďaka patrí samozrejme aj ostatným učiteľkám a personálu škôlky. Spolu to dokážeme!

PRÁCE NA NEOLOGICKOM CINTORÍNE POKRAČUJÚ

PRÁCE NA NEOLOGICKOM CINTORÍNE POKRAČUJÚ
30. 6. 2021

Aj v týchto dňoch pokračuje výstavba nového obvodového múru na neologickom cintoríne, ktorý nahradí staticky narušený múr a pôvodný živý plot, ktorý oddeľoval plot od susedného pozemku. Pevne veríme, že práce budú dokončené v priebehu nasledujúceho mesiaca.

UKONČENÁ REKONŠTRUKCIA HROBU MANŽELOV SZALATNAI-SLATINSKÝCH

UKONČENÁ REKONŠTRUKCIA HROBU MANŽELOV SZALATNAI-SLATINSKÝCH
29. 6. 2021

Ako sme vás v uplynulom mesiacoch priebežne informovali, prebiehala na neologickom cintoríne rekonštrukcia náhrobného kameňa významného slovenského, židovského architekta Artúra Szalatnaia-Slatinského (1891-1962), autora našej “Veľkej” synagógy na Heydukovej ulici, ktorého 130. výročie narodenia sme si tento rok pripomenuli. Aj vďaka veľkej finančnej podpore z radov našich členov (ešte raz všetkým ďakujeme, osobitne rodine Borských), bolo možné zdevastovaný náhrobný kameň arch. Szalatnaia-Slatinského, ktorý navrhol jeho priateľ, tiež známy arch. Eugen Barkány (jeho náhrobok sa dnes nachádza hneď vedľa) zrekonštruovať. Práce boli ukončené tento týždeň, dňa 29. júna. Na fotografiách môžete vidieť stav pred a po rekonštrukcii a na fb stránke ŽNO aj fotografiu z príhovoru Eugena Barkányho pri odhalení náhrobku v roku 1963.

VO VEKU NEDOŽITÝCH 106. ROKOV ZOMRELA PANI ELVÍRA WEISSOVÁ

VO VEKU NEDOŽITÝCH 106. ROKOV ZOMRELA PANI ELVÍRA WEISSOVÁ
29. 6. 2021

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že dňa 29. júna, vo veku nedožitých 106. rokov, zomrela dlhoročná členka našej ŽNO a najstaršia členka židovskej komunity na Slovensku, pani Elvíra Weissová. Všetci si ju zachováma v pamäti, ako milú a láskavú dámu, ktorá sa do posledných chvíľ snažila dodržiavať naše zvyklosti a tradície. Aj v tomto nám bude všetkým navždy vzorom. Jej pohreb sa uskutočnil vo štvrtok (1. júla) na ortodoxnom cintoríne. T´hej nafša crura b´cror hachajim! Nech je jej duša zviazaná vo zväzku večného života! Smutné spovede jej životného príbehu si môžete vypočuť tu: https://www.pametnaroda.cz/sk/weiszova-elvira-1915

CHATAM SOFER A POMOC POSTIHNUTEJ MORAVE

CHATAM SOFER A POMOC POSTIHNUTEJ MORAVE
28. 6. 2021

ŽNO Bratislava sa vrámci svojho PROGRAMU POMOC V NÚDZI, rozhodla venovať celý výťažok zo vstupného do Pamätníka Chatama Sofera, ako aj Židovského Komunitného múzea ŽNO, ktoré sa podarí vyzbierať v období medzi 1. a 31. júlom, v prospech obetí ničivého tornado, ktoré minulý týždeň postihlo moravskú oblast Břeclavska a Hodonínska. Podľa vyjadrenia predsedu ŽNO Tomáša Sterna: „Židovská komunita je integrálnou súčasťou tohto regiónu. Návštevníci našich pamätihodností tak priamo pomôžu tím, ktorí túto pomoc v súčasnosti naozaj súrne potrebujú”. Pokiaľ naši členovia budú chcieť pomôcť priamo, môžu poslať príspevok na účet ŽNO (IBAN: SK59 1100 0000 0026 6947 5138). V poznámke prosíme uviesť: Pomoc Morave.

NÁLEZ TÝŽDŇA č.6 - “NÁHROBNÝ KAMEŇ S TVÁROU”

NÁLEZ TÝŽDŇA č.6 - “NÁHROBNÝ KAMEŇ S TVÁROU”
28. 6. 2021

Súčasťou rozsiahleho nálezu náhrobných kameňov z staro-nového cintorína, ktoré boli v predchádzajúcich mesiacoch znovuobjavené na ortodoxnom cintoríne, bolo aj veľké množstvo fragmentov. Napriek ich deštrukcii, bolo možné jeden z nich jednoznačne prisúdiť významnej postave prešporského (vtedy ešte stále) geta, z prvej tretiny 19. storočia… Menachem Mendl ben Hirš Lwow (Lemberger, 1757-1831) bol predstaveným židovskej komunity v časoch jej najväčšej slávy, počas pôsobenia vrchného rabína Chatama Sofera (1762-1839). Otec Mendla Lwowa bol dajanom (sudcom) prešporskej židovskej komunity. Rodina pochádzala z moravského Třebíča a podľa priezviska, asi pôvodne z dnes ukrajinského Lvova. Najvýznamnejším členom rodiny ale bol Mendlov syn - Abraham Hirš Lemberger (1776-1834), ktorého spomína aj Chatam Sofer vo svojom autobiografickom diele s názvom “Kniha spomienok”. Jeho náhrobok, ktorý sa rovnako nachádzal na staro-novom cintoríne sa žiaľ nenašiel, aspoň tiež nie kompletný… Vďaka zachovanému prepisu epitafu náhrobného kameňa vieme, že Mendl Lwow zomrel 15. chešvana 5592 (22.10.1831) v noci, počas sviatku Šabat, tedavored bezmála 190. rokmi. Nápis okrem iného uvádzal: “…jeho vzácna duša bude odpočívať vo výšinách…večne bude slavené jeho meno, nikdy nebude zabudnutý deťmi jeho detí. Zanechal im domov modlitieb a Tóry…V miery a bezpečí nech odpočíva pri svojich otcoch…”. Náhrobok Mendla Lwowa z bieleho kameňa sa síce zachoval len čiastočne, vďaka vzácnemu biedermaierovskému portrétu, ktorý naša ŽNO odkúpila zo súkromnej zbierky len pred dvoma rokmi, ale vieme skoro presne, ako Mendel Lwow vyzeral. To je samo o sebe výnimočné…Vďaka jedinečnému, aj keď nie úplne dokonale realistickému stvárneniu uvedeného portrétu technológiou deepfake, si osobu Mendela Lwowa vieme dokonca priblížiť ešte naturalistickejšie (animáciu si môžete pozrieť na fb stránke ŽNO, tu uverejňujeme iba spomenutý portrét). To je aj dôvod, prečo som v tomto čísle, našej už pravidelnej rubriky, uprednostnil zverejnenie podobizne osoby, pred fotografiou znovu-nájdeného náhrobného kameňa. Tomáš Stern foto © Tomáš Stern

90 ROKOV OD “ODHALENIA” ŽIDOVSKEJ NEMOCNICE A PRIPRAVOVANÁ VÝSTAVA

90 ROKOV OD “ODHALENIA” ŽIDOVSKEJ NEMOCNICE A PRIPRAVOVANÁ VÝSTAVA
28. 6. 2021

V týchto dňoch si pripomíname 90 rokov od “odhalenia novej Židovskej nemocnice” na dnešnej Šulekovej ulici v Bratislave, ktoré sa uskutočnilo v slávnostnej atmosfére, dňa 28. júna 1931. Staviteľom a majiteľom nemocnice (až do násilnej arizácie v roku 1942) bol spolok vtedajšej Bratislavskej ortodoxnej Židovskej obce - Ortodoxný izr. spolok Chevra Kadiša. Táto poverila vypracovaním projektu, známu dvojicu funkcionalistických, židovských architektov Fridrich Weinwurm-Ignác Vécsei. Obaja boli spolu s veľkou časťou personálu Židovskej nemocnice zavraždení počas 2. sv. vojny. V čase svojho vzniku, bola Židovská nemocnica jednou z najmodernejších zdravotníckych zariadení v celej ČSR. V období Slovenského štátu bola nemocnica arizovaná a krátko po vojne zoštátnená. V dôsledku platných reštitučných zákonov v 90. rokoch minulého storočia, nebola nemocnica vrátená nástupnickej organizácii spolku Chevra Kadiša-ŽNO Bratislava, ale ÚZ ŽNO. Na poslednom zasadnutí prezídia ÚZ ŽNO (24.6.), ktoré sa symbolicky konalo v priestoroch bývalej nemocnice, bolo ako dôsledok niekoľkoročných snažení vedenia ŽNO Bratislava, schválené konštituovanie komisie, ktorá má ešte tento rok prerokovať podmienky vrátenia bývalej Židovskej nemocnici ŽNO Bratislava. Na jeseň, pri príležitosti dátumu položenia základného kameňa výstavby nemocnice (28.10.1928), pripravuje ŽNO výstavu o dejinách tejto významnej zdravotníckej inštitúcie našej komunity, ktorej počiatky siahajú ďaleko do 18. storočia. Budova nemocnice, ktorú si ešte mnohí súčasníci pamätajú ako gynekologickú a pôrodnicku kliniku, sa dnes využívaná ako apartmánový hotel Mamaison Residence. foto archív © Tomáš Stern

VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE THC

VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE THC
27. 6. 2021

V uplynulých dňoch sa konalo nie len Volebné zhromaždenie členov ŽNO, ale o týždeň neskôr, dňa 27. júna, aj Volebné zhromaždenie organizácie Ukrývané deti (THC). Napriek pretrvávajúcemu teplému počasiu, sa v kuchyni ŽNO zišlo vyše 40 členov tejto organizácie. Prítomných pozdravili aj čestní hostia - nvovozvolený predseda ŽNO Tomáš Stern, ktorý sa vyslovil v pre pokračovanie úzkej spolupráce ŽNO a THC, hlavný rabín ŽNO Baruch Myers a riaditeľ Múzea holokaustu v Seredi - Martin Korčok. V predchádzajúcom volebnom období THC úspešne viedli Peter Šťastný, ale predovšetkým Eugénia Grznáriková, ktorá sa na post predsedu rozhodla tentokrát už nekandidovať. Novým predsedom sa tak stala pani Anita Podhorná, ktorá v rovnakej funkcii pôsobila už v minulosti. Srdečne gratulujeme a želáme novému vedeniu THC veľa úspechov pri organozovaní podujatí v prospech generácie preživších holokaust.

PRELOMOVÉ PREZÍDIUM ÚZ ŽNO?

PRELOMOVÉ PREZÍDIUM ÚZ ŽNO?
25. 6. 2021

Dňa 24. júna sa po dlhej odluke spôsobenej pandémiou COVID, uskutočnilo v Bratislave prvé, prezenčné zasadnutie prezídia ÚZ ŽNO. Po dlhých rokoch sa podarilo delegátom našej ŽNO presadiť zriadenie komisií, ktorých cieľom je preverenie viacerých žiadostí ŽNO, ktoré zostali napriek opakovanému prekladaniu, posledné roky bez reakcie dotknutých orgánov ÚZ ŽNO. Celé zasadnutie sa napriek panujúcemu horku, nieslo vo veľmi pozitívnej atmosfére, čím bol vyslaný slovenskej židovskej komunite dlho postrádaný signál jednoty a dialógu.

HISTORICKÁ ÚČASŤ NA VOĽBÁCH NOVÉHO PREDSTAVENSTVA A REVÍZNEJ KOMISIE ŽNO - NOVÉ VEDENIE ŽNO BRATISLAVA

HISTORICKÁ ÚČASŤ NA VOĽBÁCH NOVÉHO PREDSTAVENSTVA A REVÍZNEJ KOMISIE ŽNO - NOVÉ VEDENIE ŽNO BRATISLAVA
21. 6. 2021

Ako sme vás už informovali, dňa 20. júna sa v zasadacej miestnosti Hermana Todesca, konalo Volebné zhromaždenie členov ŽNO. Tentokrát sa aj vďaka aplikovanej korešpondenčnej voľbe, volieb zúčastnilo vyše 200 členov našej ŽNO (odovzdaných bolo 208 platných hlasovacích lístkov), čo je výnimočne vysoká účasť! Zvolených bolo 11 členov Predstavenstva a 3 členovia Revíznej komisie ŽNO. Na ustanovujúcej schôdzi nového predstavenstva, ktoré sa konalo dňa 22. júna, bol za staronového predsedu ŽNO opätovne zvolený Tomáš Stern, ktorý dostal aj najväčší počet preferenčných hlasov našich členov. Rovnako veľmi vysoký počet hlasov, dostali aj ostatní členovia nového Predstavenstva, ktoré sa tak početných úloh a výziev ujíma s naozaj silným mandátom. Vzhľadom na plánovaný, široký rozsah agendy, boli predstavenstvom zvolení štyria noví podpredsedovia ŽNO: Eugénia Grznáriková, Pavol Breiner, Tomáš Kluge, Pavol Miller. Každý z nich ma prisúdenú svoju oblasť kompetencií. Vo funkcii bola rovnako s vysokým počtom preferenčných hlasov potvrdená tajomníčka ŽNO - pani Daniela Valášková, ako aj predseda RK ŽNO - Roland Karvan.

DRÓŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA

DRÓŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA
18. 6. 2021

Gut Šabes! Vypočujte si aktuálne dróše nášho hlavného rabína Barucha Myersa. https://youtu.be/sdJ2R-f7Sbs

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI SA STALI SKUTOČNOSŤOU

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI SA STALI SKUTOČNOSŤOU
17. 6. 2021

Včera (16. júna) popoludní sme za účasti pozvaných hostí a členov našej komunity, namontovali tabuľky s označením názvov na dve, doteraz anonymné verejné priestranstvá. Svoje pomenovanie dostali schody a podchod. Obe lokality sa nachádzajú v miestach, ktoré kedysi tvorili nie len prirodzené centrum jadra mesta, ale aj historicky spájali pôvodné židovské osídlenie s mestom. Podchod sa od včera stal Podchodom pamäti a v spojitosti s pamätníkom holokaustu, ktorý je v miestach v roku 1969 zbúranej neologickej synagógy, si tu po skončení pripravovanej komplexnej rekonštrukcie, budeme pripomínať predovšetkým 15 000 bratislavských židov, ktorí boli počas slovenského štátu perzekvovaní a väčšina z nich perzekúcie neprežila. Schody budú niesť meno rabína Armína Friedera, člena slávnej Pracovnej skupiny, ktorý v sebe prirodzene spájal obe predvojnové, bratislavské, židovské komunity. Bol absolventom ortodoxnej bratislavskej ješivy, pôsobil ale aj ako neologický rabín a po vojne ako vrchný rabín opätovne zjednotenej Židovskej náboženskej obce v Bratislave, tak ako ju poznáme aj dnes. Frieder bol v aj prvým predsedom novozaloženého ÚZ ŽNO. Pomenovanie oboch verejných priestranstiev je výsledkom takmer dvojročného snaženia našej ŽNO, ktorá pomenovanie aj iniciovala. ŽNO sa tak usiluje pretaviť skoro stratenú spomienku na členov židovskej komunity, ktorí naše mesto po stáročia spoluvytvárali, aj do podoby pomenovania názvov ulíc modernej Bratislavy. Vďaka preto patrí primátorovi hl. Mesta Bratislava – Matúšovi Vallovi, starostke Mestskej časti-Bratislava Staré mesto – Zuzane Aufrichtovej, ale samozrejme aj členom zastupiteľstiev oboch samospráv, ktoré príslušné návrhy skoro jednohlasne prijali. Poďakovanie patrí aj hlavnému rabínovi našej ŽNO – Baruchovi Myersovi, nástupcovi rabína Armína Friedera, ktorý sa aktívne symbolického aktu zúčastnil. V neposlednom rade vďaka patrí aj riaditeľovi kancelárie ÚZ ŽNO Martinovi Kornfeldovi, ktorý bol v zastúpení ÚZ ŽNO slávnostnému aktu rovnako prítomný. Z uvedených príčin som preto nesmierne rád, že práve odhalenie názvov schodov a podchodu, ktoré sa verím že natrvalo stanú súčasťou Bratislavskej topografie, bolo posledným oficiálnym podujatím, ktorého som sa ako predseda ŽNO v tomto volebnom období mohol od iniciácie, až po jeho realizáciu účastniť. Tomáš Stern SPOLU TO DOKÁŽEME! Yachad nitgaber! נתגבר יחד!

“VRÁTILI SA DOMOV”!

“VRÁTILI SA DOMOV”!
16. 6. 2021

Dnes sa sa vďaka dlhodobej zápožičke SNM-MŽK, “vrátili” do priestorov sídla ŽNO, portréty dvoch priateľov a kľúčových postáv uhorského tradičného judaizmu v polovici 19.storočia. Jedná sa vzácne portréty syna Chatama Sofera - Abrahama Samuela Benjamina Sofera (1815-1871), ktorý bol prezývaný aj Ketav Sofer a jeho súputníka a žiaka Chatama Sofera, neskoršieho vrchného rabína dunajskostredskej Židovskej obce - Jehudu Aszóda (1796-1866). Oba portréty budú tvoriť stálu expozíciu významných postáv našej komunity, v priestoroch ŽNO. Aj touto cestou ďakujeme novému riaditeľovi SNM-MŽK Michalovi Vaněkovi.

KÓŠER TÝŽDEŇ - UŽ NAJBLIŽŠIU NEDEĽU OCHUTNAJTE KÓŠER PIZZU, OTVORENIE KÓŠER KÚTIKA

KÓŠER TÝŽDEŇ - UŽ NAJBLIŽŠIU NEDEĽU OCHUTNAJTE KÓŠER PIZZU, OTVORENIE KÓŠER KÚTIKA
1. 6. 2021

KÓŠER TÝŽDEŇ - UŽ NAJBLIŽŠIU NEDEĽU OCHUTNAJTE KÓŠER PIZZU, OTVORENIE KÓŠER KÚTIKA Budúcu nedeľu (6. júna) vás pozývame na “PIZZA PÁRTY\" a otvorenie kamennej predajne kóšer potravín, s príznačným názvom KÓŠER KÚTIK. Podujatie sa usktoční o 17:00 hod v Židovskom vzdelávacom centre Chabad na Drevenej ulici. Ďalší KÓŠER KÚTIK bude už onedlho otvorený aj v Komunitnom centre ŽNO. O bližších detailoch vás budeme samozrejme informovať. Kóšer potraviny si aj naďalej budete môcť objednať aj on-line, na našej web stránke www.koserobchod.sk.

POTVRDENIE O OČKOVANÍ PRE ČLENOV ŽNO, ZAOČKOVANÝCH V KOMUNITNOM CENTRE ŽNO

POTVRDENIE O OČKOVANÍ PRE ČLENOV ŽNO, ZAOČKOVANÝCH V KOMUNITNOM CENTRE ŽNO
1. 6. 2021

V uplynulých dňoch sa spustila on-line certifikácia pre osoby, ktoré obdržali obe dávky očkovania. Zatiaľ systém ešte plne nefunguje pre tých, ktorí boli očkovaní mimo vakcinačných centier. Toto sa týka aj tých členov našej komunity, ktorí boli očkovaní vrámci akcie ŽNO, v Komunitnom centre ŽNO. Na nášu otázku, kedy bude spustený systém aj pre nich, nám bolo v NCZI oznámené, že by systém mal byť sfunkčnený v najbližších dňoch. Prosím preto všetkých našich členov, ktorí už čakajú na vystavenie uvedeného potvrdenia, aby boli ešte niekoľko dní trpezliví. V prípade pretrvávajúcich ťažkosti s registráciou, prosím neváhajte a kontaktujet v úradných hodinách sociálne oddelenie našej ŽNO.

NÁVŠTEVA ČLENIEK MEDZINÁRODNÉHO ŽENSKÉHO KLUBU (The International Women’s Club of Bratislava - IWCB)

NÁVŠTEVA ČLENIEK MEDZINÁRODNÉHO ŽENSKÉHO KLUBU (The International Women’s Club of Bratislava - IWCB)
31. 5. 2021

Dnes sa uz druhykrat tento mesiac, uskutocnila navsteva cleniek IWC, ktore si so zaujmom pozreli interier “Pamatnika Chatama Sofera” a nalezy vzacnych nahrobnych kamenov zo staro-noveho cintorina, na nedalekom ortodoxnom cintorine. Cielom prehliadky, bolo sa oboznamit s dejinami nasej zidovskej komunity, ktora si tento rok pripomina 730. rokov od prvej priamej pisomnej zmienky o Zidovskych obyvateloch v nasom meste. Najvacsi zaujem ale bol o aktualny nalez nahrobnych kamenov. Navstevnikov, ku ktorym sa pripojil aj pan velvyslanec statu Izrael Boaz Modai, ako aj pan Samuel Schapira, vnuk posledneho vrchneho ort. rabina nasej obce - Samuela Schreibera, sprevadzal predseda ZNO Tomas Stern. Velmi prijemne, ale bolo nahodne stretnutie pana velvyslanca s panom Schapirom, kedze ich oboch spajaju blizke rodinne vztahy. Otec pana velvyslanca-Jicchak Modai, posobil dlhse roky ako minister financi statu Izrael a v tom istom obdobi otec pana Schapira-Abraham Jozef Schapira, vykonaval funkciu sefa financneho vyboru Knessetu a prezidenta narodnej banky. Cielom stretnuti so zaujmovymi skupinami a organizaciami, je sirenie osvety o vyzname aktualneho nalezu a snaha o ziskanie financnej podpory pri ich narocnej pasportizacii a ich naslednom zachovani. V priebehu leta sa pripravuju aj organizovane prehliadky pre siroku verejnost. Spolu to dokazeme!

DNES BOL IDENTIFIKOVANÝ 316 ROKOV STARÝ NÁHROBOK!

DNES BOL IDENTIFIKOVANÝ 316 ROKOV STARÝ NÁHROBOK!
31. 5. 2021

Minuly tyzden sme vas informovali, ze bola ukoncena prva etapa zachrany nahrobnych kamenov staro-noveho cintorina. Aktualne prebieha pasportizacia a identifikacia jednotlivych nahrobnych kamenov. Vdaka Dr. Danovi Polakovicovi, z Prazskeho Zidovskeho muzea, s ktorym na tomto projekte nasa ZNO pod vedenim Tomasa Sterna spolupracuje, bol identifikovany jeden z doteraz najstarsich, najdenych nahrobnych kamenov, ktory sa navyse vyznacuje aj krasnou ornamentalnou dekoraciou. Maceva (hebr. nahrobny kamen) pochadza z roku 1705 (na fotografii vpravo, evidencne cislo 353)! Spolu to dokazeme! foto©Tomáš Stern

KÓŠER TÝŽDEŇ - “MICHELINE STYLE” NEDEĽNÝ BRUNCH NA OBCI

KÓŠER TÝŽDEŇ - “MICHELINE STYLE” NEDEĽNÝ BRUNCH NA OBCI
30. 5. 2021

Napriek počiatočným obavám, spôsobených daždivým ránom, sa nakoniec v krásnom a slnečnom počasí uskutočnil túto nedeľu (30.5.), na dvore Gizi Fleischmannovej Komunitného centra ŽNO, už v poradí druhý, Nedeľný kóšer brunch. Podujatia sa zúčastnilo vyše 40 hladných návštevníkov-prevažne rodín s deťmi. Všetci si pochutnali na naozaj skvelých, grilovaných špecialitách nášho šéfkuchára Boaza. Nechýbalo opäť ani kóšer prosecco! Deti využili možnosť a zabávali sa na detskom ihrisku a pripravených inštaláciách. Už teraz sa tešíme na ďalší Kóšer brunch, ktorý sa uskutoční už onedlho!

210 ROKOV OD NIČIVÉHO POŽIARU BRATISLAVSKÉHO HRADU A ŽIDOVSKEJ NEMOCNICE

210 ROKOV OD NIČIVÉHO POŽIARU BRATISLAVSKÉHO HRADU A ŽIDOVSKEJ NEMOCNICE
28. 5. 2021

\"Dátum 28. máj 1811 zostane nielen v letopisoch Bratislavy, ale aj celého Uhorska smutný a nezabudnuteľný,\" napísali 31. mája 1811 noviny Pressburger Zeitung. Dnes - dňa 28. mája 2021, uplynie 210 rokov od mohutného požiaru, ktorý skoro úplne zničil nie len Bratislavský hrad, vrátane veľkej časti hlavného paláca, blízkej budovy Nového paláca, ale aj približne 80 v bezprostrednom okolí ležiacich budov. Medzi nimi bola zničená aj budova starej Židovskej nemocnice (špitálu) na Zuckermandli, založenej už v roku 1710. Budova starej Židovskej nemocnice sa až do asanácie v 60. rokoch minulého storočia nachádzala na dnešnej Žižkovej ulici. Počas požiaru bol nenávratne zničený aj vzácny archív našej Židovskej obce a spomedzi obyvateľov mesta si pohroma vyžiadala deväť obetí na životoch. Židovská komunita si však nemohla dovoliť dlhšie znefunkčnenie zdravotného zabezpečenia svojich členov a tak sa bezprostredne po uhasení požiaru, započala rozsiahla charitatívna akcia, vďaka ktorej došlo k rýchlej obnove nemocnice. Na pamäť tejto udalosti namaľoval vtedajší tajomník židovskej obce Bär Frenk (1777-1845) pamätný list s vyobrazením tragického požiaru špitálu a abecedným zoznamom všetkých, celkovo 229 členov komunity, ktorí na obnovu nemocnice prispeli. Pamätný list je dodnes v majetku ŽNO a je súčasťou zbierky nášho Komunitného múzea. VÝZVA! Keď vlastníte nejaké rodinné dokumenty, fotografie, ktoré sa viažu k tejto významnej inštitúcii našej komunity, dajte mi vedieť (predseda@znoba.sk). Tomáš Stern

ZRIADENIE ORTODOXNÉHO BEIT DIN (RABÍNSKEHO SÚDU) PRE BRATISLAVU A ZÁUJEMCOV Z CELÉHO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ZRIADENIE ORTODOXNÉHO BEIT DIN (RABÍNSKEHO SÚDU) PRE BRATISLAVU A ZÁUJEMCOV Z CELÉHO ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
27. 5. 2021

S radosťou oznamujeme oficiálne potvrdenie založenia rabínskeho ortodoxného rabínskeho súdu Beit din - s pôsobnosťou pre Bratislavu a záujemcov z územia Slovenskej republiky. Novozriadený Beit din je samostatnou pobočkou rakúskeho Beit din a čo je kľúčovou skutočnosťou, všetky jeho výkony budú uznané izraelským vrchným Rabinátom. prečítajte si viac...

KÓŠER TÝŽDEŇ - OCHUTNÁVKA KÓŠER VÍNA

KÓŠER TÝŽDEŇ - OCHUTNÁVKA KÓŠER VÍNA
26. 5. 2021

Ako sme vás už informovali v Kehila Spravodajcovi, vďaka spolupráci hlavného rabína ŽNO Barucha Myersa, kóšer kuchyne ŽNO a ŽNO Bratislava, bol ochutnávkou kóšer vína spustený tzv. KÓŠER TÝŽDEŇ. Asi 30 návštevníkov využilo dňa 26. mája pozvanie a na dvore Komunitného centra vychutnali výber kóšer vína značky Gamla. Prvú fľašu odborne otvoril hlavný rabín Baruch Myers. Podujatie budeme určite opakovať. L ‘chajim

TACHLES TV - FÓRUM PROF. TRAUBNERA  - O HOKEJI S \"ŽIDOVSKÝMI LEGENDAMI\"

TACHLES TV - FÓRUM PROF. TRAUBNERA - O HOKEJI S \"ŽIDOVSKÝMI LEGENDAMI\"
26. 5. 2021

Tento týždeň ste mnohí z vás určite sledovali víťazný hokejový zápas našej Slovenskej reprezentácie s Ruským tímom. Viac ako aktuálne preto prinášame na TACHLES TV (www.tachles.tv) ďalšie vydanie obľubenej diskusnej relácie Fórum Prof. Traubnera. Čerstvý osemdesiatnik - Prof. Pavol Traubner, v nej spovedá hokejovú legendu Jozefa Golonku, ako aj dvoch židovských hokejistov, ktorých mená vám neprezradíme…Viac sa dozviete už teraz, na česko-slovenskej televízii TACHLES TV – televízii o nás a pre nás. https://tachles.tv/relacia/forum/forum-c2-prof-pavla-traubnera

PODPORA ČESKO-NEMECKÉHO FONDU BUDÚCNOSTI PRE PREŽIVŠÍCH HOLOKAUST NA CELOM SLOVENSKU!

PODPORA ČESKO-NEMECKÉHO FONDU BUDÚCNOSTI PRE PREŽIVŠÍCH HOLOKAUST NA CELOM SLOVENSKU!
25. 5. 2021

Vedenie ŽNO Bratislava aj touto cestou vyjadruje radosť nad tým, že sa vďaka niekoľko mesačnej príprave a v spolupráci ŽNO Bratislava a Claims Conference, podarilo pre našich preživších zabezpečiť ďalšiu priamu finačnú podporu. Vďaka uvedenej spolupráci tak budú podporení preživší nie len v Bratislave, ale na celom území Slovenska! klikni a čítaj viac...

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI
25. 5. 2021

Už toto leto vzniknú v Starom meste Schody rabína Armína Friedera, tvoriace spojnicu medzi Židovskou ulicou a podchodom vyúsťujúcim v lokalite Rybného námestia, kde až do asanácie v roku 1969 stála Neologická synagóga, v ktorej rabín Frieder krátko po 2. sv. vojne aj pôsobil. klikne a čítaj viac...

MEDIÁLNY ÚSPECH ŽNO BRATISLAVA A TACHLES TV, V BOJI PROTI PREDSUDKOM A DEZINFORMÁCIÁM

MEDIÁLNY ÚSPECH ŽNO BRATISLAVA A TACHLES TV, V BOJI PROTI PREDSUDKOM A DEZINFORMÁCIÁM
25. 5. 2021

ŽNO Bratislava sa okrem iných aktivít a podujatí, snažila v uplynulých týždňoch podporiť viaceré osvetové podujatia, ktorých snahou bolo napomôcť v boji proti množstve dezinformácií, ktoré sa na pozadí vojenského konfliktu medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas, šírili slovenskými médiami, ale hlavne sociálnymi sieťami. Jedným z kľúčových podujatí, bola unikátna diskusia Prof. Dana Shueftana a Prof. Gada Barzilaja, dvoch popredných izraelských politických analytikov a poradcov viacerých izraelských premiérov, ktorá sa uskutočnila dňa 23. mája. Diskusia, ktorá bola moderovaná Andrejom Salnerom a Mirekom Todom, vznikla v spolupráci ŽNO Bratislava, neziskovej organizácie JEWROPE a organizácie ICEJ Slovensko. Obsahovú hodnotu diskusie podčiarkuje aj skutočnosť, že ju na svojich on linových platformách prevzal Denník N a týždenník TÝŽDEŇ. Záujemci si diskusiu aj dnes môžu pozrieť v zázname, na česko-slovenskej židovskej televízii TACHLES TV (www.tachles.tv). https://tachles.tv/relacia/live/bratislava-jerusalem-talks

POZVÁNKA - OCHUTNÁVKA KÓŠER VÍNA A KÓŠER NEDEĽNÝ BRUNCH NA DVORE ŽNO

POZVÁNKA - OCHUTNÁVKA KÓŠER VÍNA A KÓŠER NEDEĽNÝ BRUNCH NA DVORE ŽNO
24. 5. 2021

Spolu s uvolňovaním protiepidemiologických opatrení, ale v súlade s platnými pravidlami, spústila ŽNO Bratislava začiatkom mesiaca máj projekt pravidelných nedeľných brunchov. Tieto sú určené prevažne pre rodiny s deťmi, ale samozrejme aj pre ktoréhokoľvek člena našej ŽNO a jeho rodinných príslušníkov. V príjemnom prostredí zrekonštruovaného “Dvora Gizi Fleischmannovej”, si môžete pochutnať na grilovaných špecialitách našej kóšer kuchyne a vaše deti sa môžu pohrať na detskom ihrisku. Aktuálne menu pre brunch vám zašleme v nasledujúcich dňoch. Už v túto stredu sme pre vás pripravili samostatné podujatie - ochutnávku výnimočných vín značky Gamla.

PRVÁ FÁZA ZÁCHRANY NÁHROBNÍKOV STARONOVÉHO CINTORÍNA BOLA ÚSPEŠNE UKONČENÁ

PRVÁ FÁZA ZÁCHRANY NÁHROBNÍKOV STARONOVÉHO CINTORÍNA BOLA ÚSPEŠNE UKONČENÁ
24. 5. 2021

Dňa 24.5. sa ukončila prvá fáza prác na záchrane náhrobných kameňov z tzv. staronového cintorína, o ktorej sme vás priebežne informovali a ktorá prebieha už od začiatku apríla tohto roku. Aktuálne sa podarilo identifikovať cca. 430 náhrobných kameňov a ďalšich, približne 80 fragmentov čaká na ďalšiu identifikáciu. Dnes už vieme, že celkový počet nájdených náhrobných kameňov viac ako desať-násobne presahuje pôvodne odhadovaný počet. Skutočný rozsah nálezu, ktorý bol desaťročia skrytý pod náletovými drevinami, v konečnom rozsahu tvorí len asi tretinu pôvodného počtu náhrobných kameňov, v rokoch 1942-1944 zväčša zaniknutého cintorína, ktorý pochádza zo 17. storočia. Na fotografii vidíte pôvodný stav nálezu po odstránení invazívnych drvín začiatkom apríla a stav po ukončení prvej fázy záchrany. O výsledkoch prebiehajúcej, napínavej pasportizácie náhrobných kameňov, vás aj naďalej budeme samozrejme informovať.

POĎAKOVANIE A PODPORA PREŽIVŠÍCH HOLOKAUST  - PROJEKT POMOC V NÚDZI ŽNO

POĎAKOVANIE A PODPORA PREŽIVŠÍCH HOLOKAUST - PROJEKT POMOC V NÚDZI ŽNO
23. 5. 2021

Židovská náboženská obec Bratislava v mene svojom, ale najmä menom 2. generácie, ďakuje všetkým preživším, ktorí prijali našu výzvu o finančnú podporu sociálneho fondu ŽNO Bratislava - PROGRAM POMOC V NÚDZI, určeného prevažne členom 2. generácie. Teší nás, že výzva sa stretla s veľkým ohlasom u veĺkej väčšiny bratislavských preživších holokaust. Svojou podporou ste opakovane vyjadrili spolupatričnosť s komunitou a porozumenie pre potreby tých, ktorí sú na pomoc odkázaní. Oceňujeme a vážime si vaše gesto veľkorysosti a snahu o zlepšenie kvality života príslušníkov našej 2. generácie. klikni a čítaj viac...

BRATISLAVA - JERUSALEM TALKS NA TACHLES TV

BRATISLAVA - JERUSALEM TALKS NA TACHLES TV
23. 5. 2021

V nedeľu (23.5.) sa uskutočnila živá diskusia s poprednými izraelskými, politickými analytikmi a poradcami viacerých izraelských priemiérov, ako aj amerických kongresmanov - Prof. Danom Shueftanom a Prof. Gadom Barzilajom. Tí z vás, ktorí ste sa nestihli zapojiť, máte možnosť si celkový záznam tejto skvelej diskusie o aktuálnom konflikte medzi Izraelom a teroristickou organizáciou Hamas, kedykoľvek pozrieť na česko-slovenskej internetovej televízii Tachles TV (www.tachles.tv). Podujatie, ktoré zorganizovala ŽNO Bratislava, v spolupráci s neziskovou organizáciou Jewrope, organizáciou ICEJ Slovensko a Tachles TV, moderovali Mirek Tóda z Denníka N a Andrej Salner.

PRVÁ B-HOSLUŽBA PO DRUHEJ VLNE A PRVÁ ŠABESOVÁ B-HOSLUŽBA

PRVÁ B-HOSLUŽBA PO DRUHEJ VLNE A PRVÁ ŠABESOVÁ B-HOSLUŽBA
21. 5. 2021

Počas celej pandémie pomáhala ŽNO udržiavať duchovný život našej komunity pravidelnými dróše hlavného rabína ŽNO Barucha Myersa. Tieto boli výrazne obohatené jeho príspevkami, ako aj príhovormi rabínov Miša Kapustina a Karla Sidona, ktoré boli vysielané prostredníctvom Tachles TV.

VÝZVA NA ZBIERKU PRE OBNOVU MACEVY ARCH. SLATINSKÉHO-SZALATNAIA

VÝZVA NA ZBIERKU PRE OBNOVU MACEVY ARCH. SLATINSKÉHO-SZALATNAIA
21. 5. 2021

Tento rok si naša židovská komunita pripomína aj 130 rokov od narodenia významného architekta, publicistu, ale hlavne autora našej jedinej zachovanej “Veľkej” synagógy na Heydukovej ulici - arch. Artúra Slatinského-Szalatnaia (pôv. Schlesinger, 1891-1962). Jeho náhrobok na neologickom cintoríne, ktorý podľa motívov synagógy, ktorej bol autorom, navrhol jeho priateľ - arch. Eugen Barkány, sa dnes nachádza v zlom, až nedôstojnom stave a epitaf je už skoro nečitateľný. Celkové náklady na jeho náročnú obnovu dosahujú sumu 3 000 eur. ŽNO vyčlenila z vlastných, rozpočtových zdrojov sumu 1 500 eur. Vďaka výzve na zbierku potrebných prostriedkov, sa však podarilo skoro celú potrebnú čiastku vyzbierať z darov našich členov. Všetkým aj touto cestou ďakujeme! Osobitá vďaka patrí Linde a Marošovi Borským.

JEDNOTNE ZA IZRAEL!

JEDNOTNE ZA IZRAEL!
19. 5. 2021

Pod týmto názvom sa dňa 19. mája konalo online stretnutie členov a priateľov našej komunity. Pritomným vyše 150 divákom sa prihovoril pán veľvyslanec štátu Izrael - Boaz Modai, hlavný rabín ŽNO - Baruch Myers, prezidentka Slovak Maccabi organisation a European Maccabi Federation- Dagmar Gavorníková, rabín Miša Kapustin, prezident B´nai B´rith Tolerancia - Peter Werner a v nesposlednom rade predseda organizacie ICEJ Slovensko - Peter Švec. Podujatie, ktoré organizovala ŽNO Bratislava v spolupraci s hore uvedenymi organizaciami, ako aj organizaciou THC, moderoval predseda ŽNO - Tomáš Stern. Cielom podujatia bolo prezentovať jednotnú podporu našej komunity voči Izraelu a jeho obyvateľom, ako aj našu spoločnú túžbu v trvalé mierové riešenie aktualného konfliktu na Blízkom východe. Am Israel chai!

VÝZVA - PETÍCIA NA PODPORU IZRAELA!

VÝZVA - PETÍCIA NA PODPORU IZRAELA!
18. 5. 2021

Vážení priatelia, v týchto extrémne ťažkých chvíľach zverejňujeme dôležitú výzvu a petíciu organizácie ICEJ Slovensko, B’nai B’rith Toelrancia a Izraelskej obchodnej komory na Slovensku, ktorú sa každý z vás môže rozhodnúť slobodne podporiť!

STRETNUTIE ČLENOV THC

STRETNUTIE ČLENOV THC
13. 5. 2021

Vcera (12.5.) sa v priestoroch Komunitneho centra ZNO konalo stretnutie clenov organizacie THC, ktore bolo zaroven prvym verejnym podujatim nasej komunity po druhej vlne pandemie Covid.

ZAPOJTE AJ SVOJE DETI DO UNIKÁTNEHO PROGRAMU ŽIDOVSKÉHO VZDELÁVANIA

ZAPOJTE AJ SVOJE DETI DO UNIKÁTNEHO PROGRAMU ŽIDOVSKÉHO VZDELÁVANIA
12. 5. 2021

Tak ako každý rok, vám zasielame ponuku vzdelávania detí, prostredníctvom partnerského programu programu E-škola Lauderových škôl v Prahe. Viac informácii nájdete v priloženom letáku.

PODARILO SA ZACHRÁNIŤ NÁHROBOK S ČÍSLOM 400!

PODARILO SA ZACHRÁNIŤ NÁHROBOK S ČÍSLOM 400!
11. 5. 2021

Do konca tohto mesiaca by mala byť ukončená hlavná fáza záchrany náhrobných kameňov staronového cintorína. Dňa 11. mája sa podarilo pasportizovať náhrobny kameň starého židovského cintorína, s evidenčným číslom 400.

PRVÝ NEDEĽNÝ BRUNCH ŽNO BOL VEĽKÝ ÚSPECH! OSLÁVTE AJ VY SVOJ SVIATOK NA OBCI

PRVÝ NEDEĽNÝ BRUNCH ŽNO BOL VEĽKÝ ÚSPECH! OSLÁVTE AJ VY SVOJ SVIATOK NA OBCI
10. 5. 2021

Dňa 9. mája sa na dvore “Gizi Fleischmannovej” - nášho Komunitného centra ŽNO, uskutočnil prvý, zo série nedeľných brunchov. Jednalo sa o jedno z prvých podujatí ŽNO, po postupnom uvoľnení pandemických opatrení. V krásnej atmosfére a v skvelej nálade, si účastníci vychutnali množstvo špecialít nášho šéfkuchára kóšer kuchyne Boaza. Ako sa na brunch patrí, nechýbalo ani kóšer prosecco. V prípade, že by ste chceli využit priestory Komunitného centra a kóšer kuchyne aj pre oslavu vašich narodenín, alebo rodinných sviatkov, kontaktujte prosím kanceláriu ŽNO mailom na: tajomnik@znoba.sk.

VÝZVA NA ZBIERKU PRE OBNOVU MACEVY ARCH. SLATINSKÉHO-SZALATNAIA

VÝZVA NA ZBIERKU PRE OBNOVU MACEVY ARCH. SLATINSKÉHO-SZALATNAIA
8. 5. 2021

Tento rok si naša židovská komunita pripomíname aj 130 rokov od narodenia významného architekta, publicistu, ale hlavne autora našej jedinej zachovanej “Veľkej” synagógy na Heydukovej ulici - arch. ARTÚRA SLATINSKÉHO-SZALATNAIA (pôv. Schlesinger, 1891-1962).

KEHILA SPRAVODAJCA - ZÁCHRANA VZÁCNYCH NÁHROBNÝCH KAMEŇOV POKRAČUJE

KEHILA SPRAVODAJCA - ZÁCHRANA VZÁCNYCH NÁHROBNÝCH KAMEŇOV POKRAČUJE
6. 5. 2021

Na ortodoxnom cintoríne pokračuje rozsiahla záchrana objavených vzácnych náhrobných kameňov z staro-nového cintorína, o ktorej sme vás už v minulosti informovali. Aktuálne sa podarilo pasportizovať vyše 300 náhrobných kameňov. Ten z č. 300 pochádza z roku 1778.

KEHILA SPRAVODAJCA - PIATA ČASŤ SPÝTAJTE SA SVOJHO RABÍNA UŽ DNES

KEHILA SPRAVODAJCA - PIATA ČASŤ SPÝTAJTE SA SVOJHO RABÍNA UŽ DNES
6. 5. 2021

Téma piatej prednášky rabína Barucha Myersa - z cyklu na tému PIRKEJ AVOT: \"Moje je tvoje, tvoje je tvoje\" (Pirkej Avot 5.kapitola) Vzťah človeka k tomu, čo má. A k ľuďom v jeho okolí.

KEHILA SPRAVODAJCA - KÓŠER NEDEĽNÝ BRUNCH NA DVORE KOMUNITNÉHO CENTRA ŽNO

KEHILA SPRAVODAJCA - KÓŠER NEDEĽNÝ BRUNCH NA DVORE KOMUNITNÉHO CENTRA ŽNO
5. 5. 2021

Spolu s uvolňovaním protiepidemiologických opatrení, ale v súlade s platnými pravidlami, spúšťa ŽNO Bratislava projekt pravidelných nedeľných brunchov. Tieto sú určené prevažne pre rodiny s deťmi, ale samozrejme aj pre ktoréhokoľvek člena našej ŽNO a jeho rodinných príslušníkov. V príjemnom prostredí zrekonštruovaného “Dvora Gizi Fleischmannovej”, si môžete pochutnať na grilovaných špecialitách našej kóšer kuchyne a vaše deti sa zabaviť na detskom ihrisku. V budúcnosti pre vás pripravujeme aj ďalšie aktivity a atrakcie, o ktorých vás budeme priebežne informovať.

KEHILA SPRAVODAJCA - GUT ŠABES! DROŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA

KEHILA SPRAVODAJCA - GUT ŠABES! DROŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA
23. 4. 2021

ACHAREJ 5781 ZAČIATOK ŠABATU (23. Apríl/11. Ijar): 19:39 hod. ZÁVER ŠABATU (24. Apríl/12. Ijar): 20:49 hod.

KEHILA SPRAVODAJCA - DOČASNE NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV ORT. CINTORÍNA

KEHILA SPRAVODAJCA - DOČASNE NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV ORT. CINTORÍNA
23. 4. 2021

Určite ste si v predchádzajúcich dňoch prečítali jeden z početných príspevkov o prebiehajúcich prácach na záchrane vzácnych náhrobných kameňov starého cintorína. V záujme zabezpečenia bezpečnosti týchto významných artefaktov našich dejín, je areál ortodoxného cintorína až do odvolania pre návštevy uzavretý. Záujemci o návštevu hrobov svojich predkov a blízkych, kontaktujte prosím správu cintorína v úradných časoch: 0902 606 380

\"VIRTUÁLNA REALITA CHATAMA SOFERA\"

\"VIRTUÁLNA REALITA CHATAMA SOFERA\"
21. 4. 2021

Prehliadka náhrobných kameňov areálu \"Pamätníka Chatama Sofera\" vo virtuálnom svete.

TLAČOVÁ KONFERENCIA NA ORTODOXNOM CINTORÍNE

TLAČOVÁ KONFERENCIA NA ORTODOXNOM CINTORÍNE
12. 4. 2021

Predstavenie predbežných výsledkov nálezu vzácnych náhrobných kameňov zo staro-nového cintorína na nábreží Dunaja.

PROTEST ŽNO BRATISLAVA PROTI VYZNAMENANIU FRANTIŠKA VNUKA

PROTEST ŽNO BRATISLAVA PROTI VYZNAMENANIU FRANTIŠKA VNUKA
12. 4. 2021

Na dnesnej tlacovej konferencii vyslovil predseda ŽNO Tomáš Stern ostrý protest voči vyznamenaniu pseudohistorika Františka Vnuka mestom Ružomberok.

ÚTEK Z PEKLA A KAMIENOK NA HROB ALFREDA WETZLERA

ÚTEK Z PEKLA A KAMIENOK NA HROB ALFREDA WETZLERA
7. 4. 2021

Dnes si celá naša komunita pripomina datum, kedy pred 77 rokmi sa dvom vaznom koncentracneho tabora v Osviencime- Alfredovi Wetzlerovi a Rudolfovi Rosenbergerovi (neskor Vrbovi) podaril utek z tohto pekla na zemi.

ROZVOZ PESACHOVÝCH POTRAVÍN - AKCIA LIETAJÚCI PESACH ZAČALA...!

ROZVOZ PESACHOVÝCH POTRAVÍN - AKCIA LIETAJÚCI PESACH ZAČALA...!
22. 3. 2021

V týchto chvíľach dorazil do Komunitného centra ŽNO náklad s dlho očakávaným macesom a pesachovými potravinami. Tak, ako sme vás už informovali v Kehila Spravodajcovi.

UKONČENIE JARNÉHO-PREDPESACHOVÉHO UPRATOVANIA

UKONČENIE JARNÉHO-PREDPESACHOVÉHO UPRATOVANIA
22. 3. 2021

Dnešným dňom bolo dokončené jarné-predpesachové upratovanie dvora nášho Komunitného centra ŽNO, ako aj dvora synagógy. Pevne veríme, že sa tu opäť v dohľadnej dobe všetci uvidíme. SPOLU TO DOKÁŽEME! Yachad nitgaber!

SLOVENSKÝ PREKLAD MEGILAT ESTER

SLOVENSKÝ PREKLAD MEGILAT ESTER
8. 2. 2021

Aj tento rok sa bude niesť oslava sviatku Purim v duchu COVID opatrení. Napriek tomu ale pre vás ŽNO Bratislava pripravila unikátny, slovenský preklad Knihy Ester. Nové knihy dorazili z tlače v týchto dňoch a budú distribuované našim členom v rámci podujatia \"Lietajúci Purim\", spolu s ďalšími prekvapeniami.

GUT ŠABES! AKTUÁLNA DROŠE HL. RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA

GUT ŠABES! AKTUÁLNA DROŠE HL. RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA
5. 2. 2021

ZAČIATOK ŠABATU (5. február): 16:37 hod. KONIEC ŠABATU (6. február): 17:42 hod.

ŽNO COVID –TESTOVANIE OPÄŤ AJ V TÚTO NEDEĽU!

ŽNO COVID –TESTOVANIE OPÄŤ AJ V TÚTO NEDEĽU!
3. 2. 2021

ŽNO Bratislava sa už po tretí krát zapojí do plošného antigénového testovania aj v túto nedeľu 7. februára.

Pozrite si úprimný a dojímavý príhovor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího

Pozrite si úprimný a dojímavý príhovor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího
28. 1. 2021

Pozrite si úprimný a dojímavý príhovor ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, pri príležitosti včerajšieho Medzinárodného pamätného dňa obetí holokaust a očkovania preživších holokaust na Židovskej náboženskej obci v Bratislave.

Dnešné očkovanie preživších holokaust na ŽNO Bratislava úspešne dokončené

Dnešné očkovanie preživších holokaust na ŽNO Bratislava úspešne dokončené
27. 1. 2021

V prvom rade by som chcel vyjadriť našu nesmiernu radosť nad tým, že vďaka úsiliu a spolupráci Ministerstva zdravotníctva SR a Židovskej náboženskej obce Bratislava, sa symbolicky pri príležitosti Medzinárodného dňa obetí holokaustu

Spustenie webu ŽNO, výročná správa

Spustenie webu ŽNO, výročná správa
28. 12. 2020

zriadili sme pre Vás túto webovu stránku, aby sme vás operatívnejšie, objektívne a úplnejšie informovali o aktivitách a podujatiach Židovskej náboženskej obce Bratislava (ŽNO).

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk