KEHILA SPRAVODAJCA - GUT ŠABES! DROŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA

23. 4. 2021

HLAVNÝ RABÍN ŽNO BARUCH MYERS 

ACHAREJ 5781

 

Vážení členovia ŽNO, milí priatelia,

Gut Šabes!

 

ZAČIATOK ŠABATU (23. Apríl/11. Ijar): 19:39 hod.

ZÁVER ŠABATU (24. Apríl/12. Ijar): 20:49 hod.

 

Posielame vám aktuálne “droše” hlavného rabína ŽNO Bratislava –

Barucha MYERSA k obdobiu medzi Pesach a Šavuot.

Súčasne vám všetkým prajeme veľa zdravia a pekný Šabes, strávený v kruhu vašich blízkych.

 

KLIKNITE PROSÍM NA TENTO LINK (alebo ho vložte do svojho prehliadača) A MOŽETE SI PRÍSPEVOK POZRIEŤ V PLNOM ZNENÍ:

https://youtu.be/JdvwTJG6eAA


Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk