KEHILA SPRAVODAJCA - DOČASNE NOVÝ REŽIM NÁVŠTEV ORT. CINTORÍNA

23. 4. 2021


Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk