POTVRDENIE O OČKOVANÍ PRE ČLENOV ŽNO, ZAOČKOVANÝCH V KOMUNITNOM CENTRE ŽNO

1. 6. 2021

POTVRDENIE O OČKOVANÍ

V uplynulých dňoch sa spustila on-line certifikácia pre osoby, ktoré obdržali obe dávky očkovania. Zatiaľ systém ešte plne nefunguje pre tých, ktorí boli očkovaní mimo vakcinačných centier. Toto sa týka aj tých členov našej komunity, ktorí boli očkovaní vrámci akcie ŽNO, v Komunitnom centre ŽNO. Na nášu otázku, kedy bude spustený systém aj pre nich, nám bolo v NCZI oznámené, že by systém mal byť sfunkčnený v najbližších dňoch. Prosím preto všetkých našich členov, ktorí už čakajú na vystavenie uvedeného potvrdenia, aby boli ešte niekoľko dní trpezliví. V prípade pretrvávajúcich ťažkosti s registráciou, prosím neváhajte a kontaktujet v úradných hodinách sociálne oddelenie našej ŽNO.


Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk