Aktuality

DRÓŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA

DRÓŠE HLAVNÉHO RABÍNA ŽNO BARUCHA MYERSA
18. 6. 2021

Gut Šabes! Vypočujte si aktuálne dróše nášho hlavného rabína Barucha Myersa. https://youtu.be/sdJ2R-f7Sbs

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI SA STALI SKUTOČNOSŤOU

SCHODY RABÍNA ARMÍNA FRIEDERA A PODCHOD PAMÄTI SA STALI SKUTOČNOSŤOU
17. 6. 2021

Včera (16. júna) popoludní sme za účasti pozvaných hostí a členov našej komunity, namontovali tabuľky s označením názvov na dve, doteraz anonymné verejné priestranstvá. Svoje pomenovanie dostali schody a podchod. Obe lokality sa nachádzajú v miestach, ktoré kedysi tvorili nie len prirodzené centrum jadra mesta, ale aj historicky spájali pôvodné židovské osídlenie s mestom. Podchod sa od včera stal Podchodom pamäti a v spojitosti s pamätníkom holokaustu, ktorý je v miestach v roku 1969 zbúranej neologickej synagógy, si tu po skončení pripravovanej komplexnej rekonštrukcie, budeme pripomínať predovšetkým 15 000 bratislavských židov, ktorí boli počas slovenského štátu perzekvovaní a väčšina z nich perzekúcie neprežila. Schody budú niesť meno rabína Armína Friedera, člena slávnej Pracovnej skupiny, ktorý v sebe prirodzene spájal obe predvojnové, bratislavské, židovské komunity. Bol absolventom ortodoxnej bratislavskej ješivy, pôsobil ale aj ako neologický rabín a po vojne ako vrchný rabín opätovne zjednotenej Židovskej náboženskej obce v Bratislave, tak ako ju poznáme aj dnes. Frieder bol v aj prvým predsedom novozaloženého ÚZ ŽNO. Pomenovanie oboch verejných priestranstiev je výsledkom takmer dvojročného snaženia našej ŽNO, ktorá pomenovanie aj iniciovala. ŽNO sa tak usiluje pretaviť skoro stratenú spomienku na členov židovskej komunity, ktorí naše mesto po stáročia spoluvytvárali, aj do podoby pomenovania názvov ulíc modernej Bratislavy. Vďaka preto patrí primátorovi hl. Mesta Bratislava – Matúšovi Vallovi, starostke Mestskej časti-Bratislava Staré mesto – Zuzane Aufrichtovej, ale samozrejme aj členom zastupiteľstiev oboch samospráv, ktoré príslušné návrhy skoro jednohlasne prijali. Poďakovanie patrí aj hlavnému rabínovi našej ŽNO – Baruchovi Myersovi, nástupcovi rabína Armína Friedera, ktorý sa aktívne symbolického aktu zúčastnil. V neposlednom rade vďaka patrí aj riaditeľovi kancelárie ÚZ ŽNO Martinovi Kornfeldovi, ktorý bol v zastúpení ÚZ ŽNO slávnostnému aktu rovnako prítomný. Z uvedených príčin som preto nesmierne rád, že práve odhalenie názvov schodov a podchodu, ktoré sa verím že natrvalo stanú súčasťou Bratislavskej topografie, bolo posledným oficiálnym podujatím, ktorého som sa ako predseda ŽNO v tomto volebnom období mohol od iniciácie, až po jeho realizáciu účastniť. Tomáš Stern SPOLU TO DOKÁŽEME! Yachad nitgaber! נתגבר יחד!

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk