SPUSTENIE WEBU ŽNO, VÝROČNÁ SPRÁVA

Milí priatelia,

zriadili sme pre Vás túto webovu stránku, aby sme vás operatívnejšie, objektívne a úplnejšie informovali o aktivitách a podujatiach Židovskej náboženskej obce Bratislava (ŽNO).

Obsah webovej stránky nie je aktuálne ešte úplný a bude sa v nasledujúcich týždňoch postupne dopĺňať. Prístupné sú preto iba niektoré kategórie. Ďakujeme za vaše pochopenie.

Niektoré z kategórií sú prístupné iba riadnym členom ŽNO. V prípade, že ste riadnym členom/členkou ŽNO a chcete mať zabezpečený prístup k úplnému obsahu webovej stránky požiadajte, prosím, o schválenie vášho prístupu prostredníctvom kategórie “Prihlásenie”.

Aktuálne by sme chceli vašu pozornosť upriamiť na zverejnenie podkladov na Zhromaždenie členov ŽNO, v sekcii “O nás”.

Budeme veľmi radi, keď svojími postrehmi a príspevkami prispejete k zlepšeniu obsahu webovej stránky vašej ŽNO aj vy.

Tomáš Stern
Predseda ŽNO Bratislava

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 233 163
e-mail: tajomnik@znoba.sk