Aktuality

Hagada šel Pesach v zbierke Komunitného múzea našej ŽNO

Hagada šel Pesach v zbierke Komunitného múzea našej ŽNO
14. 4. 2022

Hagada je kniha, ktorá sa číta počas sederovej večere, prvý deň sviatku Pesach (v diaspóre sú to prvé dva dni), keď si židia pripomínajú odchod z Egypta. V minulosti sa na priblíženie príbehu využívali rôzne preklady, prirovnania, alebo vizuálne vysvetlivky. V hagadách sa často nachádza zobrazenie starovekej sederovej večere, keď židovskí učenci v meste Bnei Brak, rabíni Eliezer, Jošua, Elazar ben Azarjah, Akiva a Tarfon celú noc diskutovali o udalostiach odchodu z Egypta. Ilustrácie v hagade často zobrazujú aktuálnu sederovú večeru, pričom namiesto učencov z Talmudu predstavujú súdobých rabínov. Hagada od L. Singera zobrazuje členov dynastie Soferovcov: (zľava doprava) Akiva Eger, svokor Mošeho Schreibera, Chatam Sofer, Ketav Sofer a Ševet Sofer. Cez oblúkové klenby vidíme idealizované mesto Bnei Brak osvetlené slnečnými lúčmi. Ilustrácia je zmesou známych a bežne rozšírených prvkov portrétnej tvorby a krajinomaľby, ktoré sa využívali pri pohľadniciach a iných drobných tlačiach. Obrázky rabínov sa objavovali na litografiách či grafikách a veľmi často slúžili ako dekoračné predmety v domácnostiach alebo ako amulety. Celá hagada obsahuje 12 listov ilustrácií, ktoré netvoria jednotný vizuálny celok: ich štýl a tlač sa líšia, pravdepodobne ich vybrali z viacerých grafických súborov. Vydavateľstvo Josefa Schlesingera je príkladom židovskej knižnej kultúry v strednej Európe. Založili ho v Bratislave s cieľom vydávať diela Chatama Sofera. Neskôr sa stalo dominantným vydavateľstvom židovských kníh aj vo Viedni a Pešti. Po anšluse Rakúska sa presťahovalo do Tel Avivu, kde sa stalo známym pod názvom Sinai Publishing. preložil a komentár napísal rabín Dr. Leo Singer vydavateľstvo Josef Schlesinger, 2. vydanie, Budapešť 1928/1929 výška: 30,5 cm, šírka: 23 cm ŽM-D 1605 XVIII-26

LIETAJÚCI PESACH ZAČAL, DORUČILI SMEMPRE VYŠE 70 RODÍN!

LIETAJÚCI PESACH ZAČAL, DORUČILI SMEMPRE VYŠE 70 RODÍN!
14. 4. 2022

Dnes boli vďaka nasadeniu tímu ŽNO, do viac ako 70 rodín (!) našich členov, doručené pesachove potraviny. Ďakujeme a všetkým našim členom, aj touto cestou želáme Chag Pesach sameach!

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 717 134
e-mail: tajomnik@znoba.sk