Aktuálne podujatia

B´nai B´rith Tolerancia - Prednáška 12.2.2023

Mgr. Martin Šuster, PhD. - Perspektíva a udržateľnosť rozvoja slovenskej ekonomiky

rabín Miša Kapustin 1.-24.2.2023

Program aktivít - Február 2023

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 717 134
e-mail: tajomnik@znoba.sk