Registrácia

Prosím zadajte všetky údaje. Každý nový člen musí prejsť procesom schvaľovania, ktorý môže trvať aj niekoľko dní. O výsledku budete informovaný emailom.


Osobné registračné údaje (povinné)Jarzeit rodinného príslušníka (nepovinné)

Kontakt

ŽNO Bratislava
Kozia 18
814 47 Bratislava

tel.: +421 2/5441 6949
mobil: +421 903 717 134
e-mail: tajomnik@znoba.sk